نمایشگر هایLED BACKLIGHT وینتا


نمایشگر هایLED BACKLIGHT وینتا

سیستمLED BACKLIGHT جدیدترین نسل نمایشگرهای وینتا میباشد که در این سیستم نورهای LEDتمامی سطح صفحه نمایشگر را به طور یکنواخت می پوشاند. به همین دلیل تصاویر زنده تر را به شما ارائه می دهد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .