مدار های SMD وینتا

در تمامی مدارهای مانیتور ها وپنل های وینتا از قطعات SMDاستفاده شده که باعث افزایش عمر وکیفیت دستگاه ها می باشد

از آخرین پیشنهادات ما باخبر شوید !