مدار های SMD وینتا


مدار های SMD وینتا

در تمامی مدارهای مانیتور ها وپنل های وینتا از قطعات SMDاستفاده شده که باعث افزایش عمر وکیفیت دستگاه ها می باشد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .